Større ansættelsesprojekter

I løbet af 2018 og 2019 hjalp jeg Innovationsfonden med at ansætte og opbygge den nye, regionalt fokuserede organisation, der opstod som resultat af regeringens initiativ ”Danmark i balance 2”. Som led i dette projekt ansatte vi mere end 40 nye videnskabelige medarbejdere til Fondens nye hovedkontor i Aarhus.

Direktørrekruttering

Da Producentforeningen (brancheorganisation for bl.a. TV-, Film- og spilproducenter) søgte en ny direktør i 2019, hjalp jeg med at gennemføre den proces, der ledte til ansættelse af direktøren.
I forlængelse af dette hjalp jeg Producentforeningen og bestyrelsen i Filmret ApS med at finde en ny direktør til Filmret.

Organisationsarbejde og teambuilding

Igennem perioden 2018-2020 har jeg hjulpet den nordiske gren af et udenlandsk medicofirma med at lave personprofiler på alle ansatte, hvorefter vi har gennemført individuelle udviklingsforløb og afdelingsbaseret teambuilding i hele organisationen. Et væsentligt element i dette projekt har været seminarer og workshops, hvor vi har samlet dele af organisationen til udviklingsforløb af hele og halve dages varighed.

Outplacement

Gennem årene har jeg hjulpet mange af mine klientvirksomheder, når de har været nødsaget til at sige farvel til specialister og nøglemedarbejdere: Med basis i min viden om den konkrete virksomhed har jeg skræddersyet Outplacement forløb og hjulpet et større antal medarbejdere videre på deres færd.

Udvikling af ledergrupper

Jeg har udviklet og gennemført strategisk orienterede teambuildings forløb for ledergrupper i en række af mine kundevirksomheder. Det tager i reglen udgangspunkt i et kortvarigt, personligt afklaringsforløb for de enkelte ledergruppemedlemmer, efterfulgt af en fælles workshop, hvor gruppens muligheder for at blive et toppræsterende team diskuteres og bearbejdes.

Den eksterne HR-chef

I mange tilfælde er et samarbejde med en kundevirksomhed endt med, at jeg løbende påtager mig en HR-rådgivende rolle, som en slags ekstern HR-chef. Denne model kan aftales og tilpasses efter behov.

Fremgangsmåde, testbatteri

I forbindelse med de nævnte opgaveeksempler anvender jeg min mangeårige erfaring til at udvikle skræddersyede analysemodeller – dog altid i et samspil med et udvalg af de test- og analyseværktøjer, jeg er certificeret i og har indgående erfaring med at anvende, såsom MBTI2, Harrison Assessment, Lencionis modeller, etc.

Mulighederne er mange. Jeg er ikke bundet af ET ufravigeligt koncept:
Skriv eller ring – en uforpligtende afdækning af mulighederne er altid gratis.